Områden

* Högtrycksrengöring av fasader

* Högtrycksrengöring av markbeläggning

* Höghöjdsstäd